Våra insatser i Rwanda 2018

 

Följ vårt arbete med att skapa möjligheter för människorna som arbetar på kaffeplantagen i Rwanda.

  1. Startsida
  2. Hållbarhet
  3. Hållbarhet i samhället
  4. Selecta Coffee Fund
  5. Selecta Coffee Fund - Rwanda 2018

Vårt arbete i Rwanda med Selecta Coffee Fund fortsätter

Våra tidigare insatser, som bland annat varit att dela ut utrustning och skolmaterial till en skola i Rwanda, har mottagits och utvecklats i rätt riktning.
Med hjälp av våra kunders ökande kaffedrickande av vårt kaffe har vi nu fått möjlighet att utöka vår hjälp till kaffeodlarna i Rwanda.

Under hösten 2017 tog vi beslut på att initiera två nya projekt som tar sin början under 2018 på plats i byn Nyamagabe District.

Läs mer om vilka projekt vi nu satt igång.

Möte med Bufcoffee

Samarbete med lokala odlarna på plats

Bakgrunden till våra två nya projekt är kontakten vi fått med ett lokalt familjeägt kaffeföretag i Rwanda, som heter Bufcoffee LTD.

Vi berättade för de om vårt initiativ med Selecta Coffee Fund, och att vi ser Rwanda som ett mycket lämpligt land för våra insatser. Bufcoffee tackade ja till att hjälpa oss att hitta lämpliga projekt för fonden i Rwanda.

Under våra resor till Rwanda, ihop med Bufcoffee, där vi besökte ett stort antal småskaliga kaffebönder, träffade företag som jobbar med förädling och export av kaffe ställde vi alltid frågan om hur vi kunde hjälpa till. 

Svaren blev alltid detsamma:
- "Gör något för våra barn!"
- "Köp in någon form av boskap till oss."

Våra lokala projekt som påbörjats på plats i Rwanda

Vi bygger en förskola

Vi bygger en förskola

Här är marken som vi köpt där vår förskola ska ligga. Den nästan en hektar  stora tomten, där vi kommer att bygga skolan med totalt sex klassrum, matsal, kök, vilorum, toaletter, kontor m.m. 

Projektet har, förutom inköp av tomt, redan inletts med att anställa en rektor. Han har en bra utbildning och gedigen erfarenhet av att ha jobbat både på en förskola och en skola i Rwanda som lärare och rektor. 

Förskolan kommer dessutom ha en miljövänlig lösning för uppvärmning i köket. Istället för att elda spisen med ved, kommer man att använda biogas som framställs genom avfallet från toaletterna på skolan. 

Projektet fortsätter under våren med att bland annat anställa ytterligare åtta medarbetare till skolan, köpa in material och leksaker.

Preliminärt startdatum för skolan är i augusti då vi räknar med att kunna välkomna dryg 200 barn.

Vill du ha en kossa?

Vill du ha en kossa?

Vårt andra projekt är att ge familjerna i byn Nyamagabe och angränsande byar en möjlighet att ha en ko i sitt hushåll.

En ko är en tillgång på flera sätt till familjerna. Den kan både ge de mjölk att dricka och att sälja, avföringen kan återanvändas som biogas för att elda (istället för ved) och för att gödsla plantagen med på ett ekologiskt sätt. När kon sedan har levt sitt liv kan köttet ge de mat på bordet.

I Rwanda är s k "Hidden hunger“ ett stort problem. Det innebär att de flesta äter sig mätta varje dag, men kosten är alldeles för ensidig. Proteintillskott från mjölk kommer att göra stor nytta. Framför allt för barnen som behöver det för att växa.

Boskap är sällsynt i Rwanda. Det är inte många som har råd att köpa in för privat bruk. För att få ta del av en kossa från vårt projekt måste man uppfylla en del kriterier.

Totalt ska vi, under en 10-årsperiod, dela ut 530 kor. Av dessa kommer 300 köpas in och resterande kor är förstfödda kvigkalvar som bönderna får lämna vidare till andra bönder i projektet. Det är bara den förstfödda kvigkalven man behöver lämna vidare. Alla andra kalvar får man behålla.

De första korna planerar vi att köpa in och dela ut under april månad.

För att kunna ta hand om korna på bästa sätt kommer en veterinär att anställas som kommer att utbilda alla familjer som får en ko. Veterinären ska också övervaka och säkerställa att alla kor mår bra och får en fin miljö.
För att veterinären lätt ska kunna resa mellan bönderna har vi beslutat att köpa in en motorcykel, ett perfekt transportmedel i Rwanda.

Vill du veta mer? Hör av dig till oss!