1. Startsida
  2. Hållbarhet
  3. Hållbarhet i samhället
  4. Selecta Coffee Fund
  5. Selecta Coffee Fund - Rwanda 2017
Besök på de lokala kaffeplantagen

Våra insatser i Rwanda 2017

Vi kommer att fortsätta vårt stöd till GS SOVU School i Butare, Rwanda. 

Tillsammans med skolans ledning har vi gjort en prioriteringslista för kort- och långsiktiga insatser på skolan. 
Vi kom bl.a. överens om att medel ur miofino Coffee Fund ska bekosta toaletter till skolans elever. Idag har skolans 1 200 elever bara tre toaletter. Nu kommer vi att göra i ordning ytterligare 12 toaletter.

För att främja mer lek och fritid och socialt umgänge har vi försett eleverna med 4 laguppsättningar med fotbollsutrustning och lagkläder. Dessutom har vi skickat övrig skolutrustning som skolans rektor varit med och valt som mer pennor och block. 

Under våren har vi också varit och besökt kaffeodlare, bönder i närområdet vars barn går på skolan och ledningen för skolan som vi stödjer.

Handgjorda skolmöbler i elevernas klassrum

Vi gör skillnad på plats

Tidigare år har våra insatser gått till skolan genom att vi har skänkt datorer (laptops) till skolans elever. Nu har även Rwandas regering skänkt ytterligare laptops till skolan. 
För att få en fungerande utbildning där datorerna ska användas behövs möbler till den tänkta datasalen. 
Därför har vi skänkt pengar som har gått till att, via lokala entreprenörer, bygga möbler till elevernas skolsal. 

Selecta Coffee Fund har även bekostat kopieringsutrustning. Denna kommer bl.a. att användas till att kunna skapa skriftliga prov. Hittills har man bara använt svarta tavlan för prov. 

Läs om fler av våra initiativ!

Vill du veta mer? Hör av dig!