1. Startsida
  2. Hållbarhet
  3. Hållbarhet i samhället
  4. Selecta Coffee Fund
  5. Selecta Coffee Fund - Rwanda 2016
Skolbarnen i Rwanda har fått stöd med hjälp av våra insatser

Insatser i Rwanda under 2016

Under 2016 har vi valt att ge våra stödjande insatser till Rwanda där vi bland annat inlett ett samarbete med GS SOVU School, en grundskola i Butare som ligger i södra Rwanda.

Vi har bl.a. försett skolans elever med nya datorer till en datasal och skolmaterial som pennor och block till elevernas utbildning.