Samarbete på arbetsplatsen

Samarbete är A och O

För att ett företag ska nå framgång krävs det att samarbetet på arbetsplatsen fungerar effektivt och friktionsfritt. Här måste företagen kliva in och visa vägen för sina medarbetare, och fungera som en stöttepelare för ett balanserat arbetsliv. 

När gränsen mellan arbetsliv och privatliv suddas ut
Studier visar att vi får svårare att skilja på arbetstid och fritid. För att hinna med tempot på jobbet är det inte ovanligt att pauser kortas ner, luncher hoppas över eller att arbetet tas med hem. Många jobbar på sin fritid, under helger och semestrar. En del jobbar till och med när de är sjuka.

Sätter käppar i hjulet
En konsekvens av det gränslösa arbetslivet är att stressnivån på företagen ökar, vilket kan leda till ineffektivitet, frustration och sjukskrivningar. Stress och otydliga gränser påverkar också samarbeten på arbetsplatsen. Samarbeten som inte fungerar kan resultera i stora förseningar, höga eller oförutsedda kostnader, och personal som säger upp sig. Det kan bli en dyr historia.

Arbetsplats med samarbete

Medarbetarna samarbetar bättre när de känner varandra lite bättre.

Inköpschef, chokladtillverkare
Samarbete på arbetsplatsen

Ladda ner vårt white paper – 3 steg till ökade samarbeten

Vi har tagit fram en guide i tre steg för att hjälpa er på vägen till bättre samarbeten. Med hjälp av insikter, studier och exempel ger vi er verktygen som behövs för att skapa rätt förutsättningar för att nå framgång.
 

Rapporten ger er konkreta tips på: 

  • Hur ni kan bygga och stärka gemenskap
  • Hur ni skapar förutsättningar för kreativitet 
  • Hur ni blir mer attraktiva som arbetsgivare
Klicka här för att ladda ner!
Hur bra känner ni varandra på jobbet?

Pratar ni med varandra på jobbet?

Hur bra känner ni varandra på jobbet? Hur ser samtalen ut, är alla i organisationen involverande i samtalen eller bara en bråkdel? Det här är en kärnfråga för att nå framgång. Ju bättre vi känner varandra på jobbet, desto bättre kan vi samarbeta. Enkelt att förstå, men svårarare i praktiken? Allt handlar om att skapa rätt förutsättningar. 

Skapa samtalsytor
Ytor som inbjuder till att äta och dricka är de mest naturliga platserna för att skapa förutsättningar för kommunikation och idéutbyte. Köket och kaffemaskinen är ofta en central plats på kontoret som inbjuder till sociala möten, avkoppling och kreativa utbyten.

Under lunchen, mellanmålet eller fikapausen ges människor möjlighet att prata med varandra över de organisatoriska gränserna. Det innebär att de som jobbar på olika avdelningar och vanligtvis inte träffas kan inleda samtal som leder till nya idéer. Det informella samspelet som uppstår är positivt för det kreativa utbytet.

Var ska kaffemaskinen stå?
Ett sätt att stötta detta är att erbjuda kaffe och fika som gynnar den här typen av sociala interaktioner. Det finns också olika sätt att maximera utbytet genom att planera och placera fikaplatsen så att så många som möjligt på företaget träffas, oavsett avdelning och befattning.

Läs mer om hur ni kan optimera kontoret 

Skapa ytor för samarbete och samtal

3 snabba tips för ökat samarbete

  • Ät lunch med kollegorna istället för vid skrivbordet och ta regelbundna kaffepauser tillsammans. Det bäddar för bättre relationer och samarbeten. 
     
  • Kallprata mer med dina kollegor. Vad hände i helgen? Kanske ni har några gemensamma intressen? Ju bättre vi känner varandra, desto bättre kan vi samarbeta. 
     
  • Bjud in kollegor från olika avdelningar till en kaffestund och prata om era utmaningar, affärsidéer och lösningar. 

Vill du veta mer om hur ni kan skapa rätt förutsättningar för bättre samarbeten? Ladda ner vårt white paper om samarbeten och få fler tips. 

Klicka här för att ladda ner vårt white paper! 
Ving Case ett gott arbetsliv

Teambuilding på Ving med fokus på samarbete

Det är ofta över en fika som saker och ting börjar hända. Idéer uppstår och samarbeten inleds.

Se hur Ving fick igång samarbetet kring sitt frukostkoncept med hjälp av kaffe, mat och dryck.

Läs mer och se video här

Vi har allt för ett gott arbetsliv

Kontakta oss för mer information