Samarbete på arbetsplatsen

Samarbete för bättre idéer

Den traditionella arbetsplatsen har förändrats och blir allt mer utformad på ett sätt som inbjuder till att umgås, kommunicera och berika varandra med nya perspektiv och tankeutbyten. Det maximerar innovationskraften i företaget.

Arbetsplatsen är inte längre en förvaringsyta av anställda, utan en plats för kreativitet och kunskapsutbyte. Den har blivit en mötesplats som optimeras för att så många utbyten av idéer och tankar som möjligt ska kunna ske.

För att skapa en attraktiv plats för idéflöden krävs att miljön utformas lika mycket utifrån hårda som mjuka värden. Det innebär att det blir lika viktigt att tänka på att det ska finnas tillgång till modern teknik och ergonomiska lösningar, som att skapa en attraktiv atmosfär där människor trivs och vill spendera tid.

Arbetsplats med samarbete

För oss är målet att skapa en miljö som maximerar kraften i de spontana mötena mellan anställda. Innovation är ingenting som man kan planera för eller schemalägga.

Kontorschef, Google
Skapa ytor för samarbete och samtal

Prata över gränserna

Ytor som inbjuder till att äta och dricka är de mest naturliga platserna för att skapa förutsättningar för kommunikation och idéutbyte. Köket och kaffemaskinen är ofta en central plats på kontoret som inbjuder till sociala möten, avkoppling och kreativa utbyten.

Under lunchen, mellanmålet eller fikapausen ges människor möjlighet att prata med varandra över de organisatoriska gränserna. Det innebär att de som jobbar på olika avdelningar och vanligtvis inte träffas kan inleda samtal som leder till nya idéer. Det informella samspelet som uppstår är positivt för det kreativa utbytet.

Ett sätt att stötta det är att erbjuda kaffe och fika som gynnar den här typen av sociala interaktioner. Det finns också olika sätt att maximera utbytet genom att planera och placera fikaplatsen så att så många som möjligt på företaget träffas, oavsett avdelning och befattning.

Kontakta oss för mer information

 • Telefon

  0770-85 85 85

  Måndag - fredag 08.00 - 16.00
  Lördag - söndag Stängt

   

 • E-post

  Skicka oss ett mail

  Vi återkopplar till dig så snart vi kan under kontorstid.

   

 • Felanmälan

  Rapportera ditt fel

  Om något blir tokigt så hör av dig till oss. Vi besvarar ditt ärende under kontorstid.