Placering av kaffemaskinen är viktigare än du tror

Placering är viktigare än du tror

Ytor som inbjuder till att äta och dricka är de mest naturliga platserna för att skapa förutsättningar för kommunikation och idéutbyte.

Samtal över gränserna
Köket och kaffemaskinen är ofta en central plats på kontoret som inbjuder till sociala möten, avkoppling och kreativa utbyten. Under lunchen, mellanmålet eller fikapausen ges människor möjlighet att prata med varandra över de organisatoriska gränserna. Det innebär att de som jobbar på olika avdelningar och vanligtvis inte träffas kan inleda samtal som leder till nya idéer.

Tänk strategiskt 
Det informella samspelet som uppstår är positivt för det kreativa utbytet. Ett sätt att stötta detta är att erbjuda kaffe och fika som gynnar den här typen av sociala interaktioner. Det går att maximera utbytet genom att planera och placera fikaplatsen så att så många som möjligt på företaget träffas, oavsett avdelning och befattning. 

Spontana möten över en kopp fika

71 % tycker att kaffe och te skapar oväntade möten mellan avdelningar och andra som annars inte jobbar ihop.

Undersökning utförd av Selecta, 2017
Ladda ner vår rapport om arbetslivet

Ladda ner vår insiktsrapport – 3 framgångsfaktorer för det nya arbetslivet

Selecta har i samarbete med insiktsföretaget Augur identifierat tre viktiga framgångsfaktorer för att lyckas i det nya arbetslivet. Faktorerna grundar sig på flertalet studier genomförda både i Sverige och utomlands.  

I rapporten får ni bland annat: 

  • Insikter kring det nya arbetslivet och vad som krävs för att skapa rätt förutsättningar
  • Tips och konkreta förslag på hur ni kan öka välmåendet på företaget
  • Case och exempel från företag som ligger i framkant 
Klicka här för att ladda ner!
Google vet var kaffet ska stå

Google vet vart kaffet ska stå

Maximerar sina ytor
Det finns sätt att maximera det sociala och kreativa utbytet genom att planera och placera fikaplatsen så att så många som möjligt på företaget träffas, oavsett avdelning och befattning. Det har man gjort på Google.

Kaffet i centrum
På Google har man räknat ut exakt var i byggnaden kaffe, mat och dryck ska placeras för att maximera chanserna att människor från olika avdelningar mixas och möts. På det sättet maximerar de sina chanser för att så många som möjligt på företaget ska mötas, socialisera och kreera tillsammans. 

Spontana möten över en kopp fika

För oss är målet att skapa en miljö som maximerar kraften i de spontana mötena mellan anställda. Innovation är ingenting som man kan planera för eller schemalägga.

Kontorschef, Google
Google vet var kaffet ska stå

3 råd för att maxa placeringen

Det är dags att tänka strategiskt kring placeringen av kaffe, mat och dryck på jobbet för att maximera sociala möten och samtal. Var kan ni ställa kaffe, mat och dryck för att fler medarbetare ska träffas och prata över de organisatoriska gränserna? Vi har några tips. 

  • Se över lokalen och placera kaffemaskinen där flesta människor passerar, det ökar möjligheterna för spontana möten. Ni kan även ställa kaffet mellan avdelningar som annars inte träffas. 
     
  • Involvera medarbeterna vid planering och utforming av lokalernas sociala ytor. Vad saknas och vad fungerar bra? 
     
  • Se till att det finns kaffe, vatten och färsk frukt där det finns soffor och sittplatser. Det ökar chansen för pauser där samtal uppstår. 

Visst låter det intressant?
Vill du veta mer om hur placering påverkar flöden på arbetsplatsen?

Be om offert

Är du intresserad av Selectas tjänster? Fylli det här enkla formuläret, så blir du inom kort kontaktad av oss, eller skicka ett email till nykund@se.selecta.com, eller ring oss på 0770-858585.

Ärende

Genom att skicka detta formulär, accepterar jag Selectas Privacy Policy

Allt ni behöver för ett gott arbetsliv

Kontakta oss för mer information