Företagskultur på arbetsplatsen

Kultur på arbetsplatsen

Det har skett en stor förändring i hur anställda ser på sin arbetsplats. Traditionellt sett har lön och karriär lockat mest. Nu blir andra drivkrafter minst lika viktiga och allt fler attraheras av företag med en stark företagskultur och en tydlig identitet.

Viktigt att bygga kultur
Många söker sig också till platser där de trivs, känner sig hemma och delar värderingar med företaget och de anställda. Därför blir företagets kultur ett strategiskt verktyg för att attrahera de mest intressanta kandidaterna. Genom att skapa sammanhang som uppmuntrar till samtal och umgänge uppstår en gemensam kultur som bidrar till starkare personliga band mellan medarbetare.

Trivsel och social samvaro på företaget

93 % anger att kaffe skapar trivsel och social samvaro på företaget

Undersökning utförd 2017
Företagskultur på arbetsplatsen

Kulturbyggande aktiviteter

Mat och dryck är också viktiga redskap för att skapa och manifestera kultur, det underlättar och hjälper företaget att bygga en egen identitet. Kulturbyggande aktiviteter på arbetsplatser överlappar mer och mer sådant som många ägnar sig åt med familj och vänner. Det kan vara allt från att laga mat tillsammans till att anordna sociala aktiviteter, som tävlingar och spel på arbetsplatsen.

Umgås utanför jobbet
Umgänge utanför jobbet är också något som kan bidra till en starkare gemenskap. Olika kulturevent, restaurangbesök eller kurser utanför arbetet är exempel på sådana aktiviteter. Kulturen kan också bejakas genom att skapa en ”vi-känsla”, vilket kan ske med så enkla medel som att regelbundet bjuda in alla medarbetare på en gemensam fikastund.

I Sverige har vi en stark fikakultur och kaffet har blivit en sällskapsdryck som spelar en viktig roll i det sociala sammanhanget. 

Kontakta oss för mer information

 • Telefon

  0770-85 85 85

  Måndag - fredag 08.00 - 16.00
  Lördag - söndag Stängt

   

 • E-post

  Skicka oss ett mail

  Vi återkopplar till dig så snart vi kan under kontorstid.

   

 • Felanmälan

  Rapportera ditt fel

  Om något blir tokigt så hör av dig till oss. Vi besvarar ditt ärende under kontorstid.