Kreativa arbetsplatser med medarbetare som trivs

Kreativitet är morgondagens viktigaste råvara

För att lyckas i det nya arbetslivet gäller det att hålla sig uppdaterad om vad som händer och vara öppen för nya tankar.

Det gäller att tänka nytt
De företag som är innovativa och kreativa vinner mark, framför de rigida och konservativa. Gamla strukturer och hierarkier luckras upp och i det nya tankesamhället kan de bästa idéerna komma från oväntade håll och kläckas på alla nivåer inom företaget. 

Inspirerande arbetsplats
En avgörande nyckel till framgång är att ha en inspirerande arbetsplats som uppmuntrar till nya idéer och tankar. Det kan bland annat resultera i att medarbetare möts och bollar idéer över hela organisationen.

Bygg företagskultur
Det är också viktigt att skapa en stark företagskultur. Genom gemensamma upplevelser och samtal utvecklas ett kreativt klimat som är en förutsättning för att bli framgångsrik i en föränderlig värld. 

Kreativa arbetsmöten utanför mötesrummet

9 av 10 tycker att kreativa arbetsmöten sker utanför mötesrummet

Undersökning utförd av Selecta, 2017
Gränslöst arbetsliv

En spelplan utan gränser

Det moderna arbetslivet blir allt mer gränslöst i tid och rum. Gränsen mellan arbetsliv och privatliv suddas ut och vi jobbar i större utsträckning på våra egna villkor.

Arbetslivet har förändrats
Tack vare dagens digitala infrastruktur har fler människor möjlighet att jobba på andra platser än kontoret. Det nya flexibla arbetslivet innebär mer frihet för anställda att styra över sin egen arbetstid. De traditionella kontorstiderna förändras och i samband med nya arbetstider utvecklas också nya matvanor.

Vi äter annorlunda
Allt fler äter frukost på jobbet eller på vägen dit. Lunchen har också förändrats och många äter framför datorn eller på stående fot. Vi har också större valmöjligheter när det kommer till hur arbetsdagen ska se ut, vilka tider vi jobbar och när vi ska äta, träna och ägna oss åt familj och fritidsintressen.

Kontakta oss för mer information

 • Telefon

  0770-85 85 85

  Måndag - fredag 08.00 - 16.00
  Lördag - söndag Stängt

   

 • E-post

  Skicka oss ett mail

  Vi återkopplar till dig så snart vi kan under kontorstid.

   

 • Felanmälan

  Rapportera ditt fel

  Om något blir tokigt så hör av dig till oss. Vi besvarar ditt ärende under kontorstid.