Kreativa arbetsplatser med medarbetare som trivs

Kreativitet är morgondagens viktigaste råvara

Det är inte bara arbetsplatsen som har förändrats. Även hur vi jobbar och förhåller oss till arbetet är i ständig rörelse. Stimulans på jobbet och personlig utveckling är något många eftersträvar och som en del i det blir det viktigt att få utlopp för sina idéer och tankar.

En samlingsplats för idéer
Arbetsplatsen har slutat vara en förvaringsplats för anställda och blivit en samlingsplats för idéer, tankar och innovationer. De arbetsplatser som uppmuntrar kreativitet kommer att ha en fördel i framtiden. Studier visar också att de som jobbar på en kreativ arbetsplats känner sig mindre stressade och är sällan sjukskrivna. De får utlopp för sina kreativa sidor och känner sig mer delaktiga i företaget. 

Det finns mycket att vinna 
En kreativ arbetsmiljö uppmuntrar och stimulerar medarbetare att utforska nya områden och ta ut svängarna. Det kan leda till nya effektiva arbetssätt och lösningar. Det är oftast när man spånar fritt i en avslappnad miljö som de flesta goda idéer kläcks och skapar nya perspektiv. Det finns alltså mycket att vinna på att uppmuntra nya idéer och stödja medarbetarnas personliga utveckling. 

Kreativa arbetsmöten utanför mötesrummet

9 av 10 tycker att kreativa arbetsmöten sker utanför mötesrummet

Undersökning utförd av Selecta, 2017

Vill du veta mer? Hör av dig till oss!

Lämna dina uppgifter så kontaktar vi dig inom kort!

Case

Gränslöst arbetsliv

En ny slags arbets- och mötesplats växer fram

Fenomenet ”co-working spaces” är en slags arbets- och mötesplats som växer snabbt. Dessa platser ger uttryck för behovet av att utbyta erfarenheter och idéer med andra, vilket blir allt viktigare för att vara framgångsrik.

Ligger i framkant
Impact Hub i Stockholm är ett av många exempel på hur populärt och effektivt konceptet ”utbytesplats” är. Ett koncept som drar detta ännu längre är Tech Farms co-working/co-living spaces som Hus 24 i Gamla Stan, K9 på Östermalm och framtida Täby Tower.

Olika kompetenser möts
Kvarteret Nod i Kista är en dynamisk smältdegel för innovation, lärande och kreativitet där människor och företag med olika kompetenser möts och växer tillsammans. Här finns små och medelstora IT företag, universitet och skolor, start-ups och organisationer som Kista Science City som marknadsför Kista och driver samarbeten mellan akademi, forskning, näringsliv och Stockholms stad.

Gränslöst arbetsliv

Ladda ner vår insiktsrapport – 3 framgångsfaktorer för det nya arbetslivet

Selecta har i samarbete med insiktsföretaget Augur identifierat tre viktiga framgångsfaktorer för att lyckas i det nya arbetslivet. Faktorerna grundar sig på flertalet studier genomförda både i Sverige och utomlands.  

I rapporten får ni bland annat: 

  • Insikter kring det nya arbetslivet och vad som krävs för att skapa rätt förutsättningar
  • Tips och konkreta förslag på hur ni kan öka välmåendet på företaget
  • Case och exempel från företag som ligger i framkant
Klicka här för att ladda ner rapporten
Kreativa arbetsmöten

I gemenskapen skapas relationer. Det är något viktigt. Och under fikat, när vi utbyter tankar och idéer, blir det ett meningsskapande. Och det ger positiva emotioner som sedan blir ett engagemang.

VD, förskola.
Gränslöst arbetsliv

Våra bästa tips för ökad kreativitet

Kreativitet föder kreativitet. Se därför till att ha en arbetsplats som lockar och uppmuntrar till nya idéer och tankar. Här är våra bästa tips. 

  • Hylla och uppmuntra kreativiteten! Det kan till exempel vara genom att lyfta de som tänker kreativt eller ge medarbetarna tid för egna projekt. 
     
  • Skapa kreativa ytor på arbetsplatsen. I vilken miljö får ni ut mest av era tankar, var kan ni fokusera? 
     
  • Låt medarbetare från hela företaget mötas. En gemensam fikapaus kan leda till en helt ny affärsidé. 

Allt ni behöver för ett gott arbetsliv

Kontakta oss för mer information