Kaffe, mat och dryck


Kaffe, mat och dryck spelar en betydelsefull roll i arbetslivet. Det sätter inte bara igång samtal mellan olika människor på företaget utan ökar också trivseln på arbetsplatsen, kreativiteten, idéflöden och välmåendet hos medarbetarna. 

  1. Startsida
  2. Kaffe, mat & dryck
  3. På jobbet
Våra kaffelösningar bidrar till ett gott arbetsliv och en attraktiv arbetsplats

Ger liv åt nya tankar

Det moderna arbetslivet ställer allt högre krav på att vi ska prestera, hinna och orka. Därför blir det allt viktigare hur vi har det när vi är på jobbet.

Genom att erbjuda kaffe, mat och dryck på jobbet kan företag bidra till ett gott arbetsliv och en attraktiv arbetsplats. En arbetsplats där nya tankar uppstår och där människor når fram till varandra. 

Kaffe, mat och dryck sätter inte bara igång samtal mellan olika människor på företaget utan ökar också trivseln på arbetsplatsen.
Ett samtal över en kopp kaffe kan vara början på en helt ny affärsidé. En diskussion i fikarummet kan leda fram till nya arbetsmetoder. En godisbit, ett mellanmål eller en frukt kan vara det som får någon att orka tänka den där tanken som löser allt. Det är nämligen i de informella samtalen och sammanhangen som kreativitet uppstår.  

Med enkla medel kan företag skapa en välmående och attraktiv arbetsplats där nya tankar får liv. 

Våra erbjudanden för ett gott arbetsliv

Skapa ett godare arbetsliv hos er!
Vill du veta mer?

Be om offert

Är du intresserad av Selectas tjänster? Fylli det här enkla formuläret, så blir du inom kort kontaktad av oss, eller skicka ett email till nykund@se.selecta.com, eller ring oss på 0770-858585.

Ärende

Genom att skicka detta formulär, accepterar jag Selectas Privacy Policy

Te och kaffe för kreativa möten utanför mötesrummet

9 av 10 tycker att kreativa arbetsmöten sker utanför mötesrummet.

Undersökning utförd av Selecta 2017

Hör av dig till oss!