Selectas miljöarbete

 

Vi arbetar för energieffektivisering, minska vår resursförbrukning, utsläppsminskning och ansvarsfull avfallshantering. 

  1. Startsida
  2. Hållbarhet
  3. Hållbarhet på Selecta
  4. Selectas miljöarbete
Selectas hållbarhetsarbete med fokus på miljöfrågor

Vi engagerar oss i klimatfrågan

Att engagera sig i klimat- och energifrågan handlar för oss om att ta ansvar för vår omgivning och vår egen verksamhet.

Som importör och leverantör av råvaror med potentiellt hög miljöbelastning, är ett effektivt miljöarbete av största vikt. Vi arbetar hela tiden med att se över energieffektivi­sering, minskad resursförbrukning, utsläppsminskning och ansvarsfull avfallshantering i hela verksamheten.

Miljöfrågor är en viktig del av Selectas hållbarhetsarbete och vi fokuserar främst på vår klimatpåverkan, energiförbruk­ning och resursanvändning ur ett kretslopp­sperspektiv.

Vårt miljöarbete styrs genom ISO

Vi är ISO-certifierade

Vi är certifierade enligt miljöledningssystemet ISO14001 vilket under många år styrt vårt miljöarbete och är ett bra verktyg i att hjälpa oss att bemöta de ökade miljökraven från omvärlden.

Med ett aktivt miljöarbete kan vi både minska användningen av resurser och kostnaderna för avfallshantering samtidigt som vi gör en insats för vår gemensamma miljö.

Vad innebär ISO 14001? Läs mer här

Klimat & Energi

Våra kunder ställer höga krav på att vi ska erbjuda energieffektiva maskiner och driva ett aktivt klimatarbete för minskade koldioxidutsläpp. Sveriges nya klimatlagstiftning kommer att ställa krav på att vi vår verksamhets energiförbrukning och klimatpåverkan.

Vår målsättning är att på 5 års sikt minska våra utsläpp från transporter och resor med 50 %. Under det närmsta året kommer vi ta ett viktigt steg i att minska vår klimatpåverkan genom att byta till en elleverantör som enbart levererar förnyelsebar och ursprungsmärkt el.