Vår Hållbarhets- redovisning

  1. Startsida
  2. Hållbarhet
  3. Hållbarhet på Selecta
  4. Selectas Hållbarhetsredovisning
Hållbarhetsredovisning för vårt förbättringsarbete

En redovisning av våra hållbara val

Med vår redovisning av vårt hållbarhetsarbete vill vi visa på hur vi aktivt och fokuserat arbetar som en ansvarstagande aktör och en hållbar föregångare inom branschen för självservering av kaffe, mat och dryck.

Vi har tagit fram en strategi för hur vi ska jobba med att säkerställa en hållbar värdekedja och vår hållbarhetsredovisning är ett steg i det arbetet där vi vill visa hur vi arbetar.

Selecta Hållbarhetsredovisning

Ladda ner vår hållbarhetsredovisning 2018/2019

I vår Hållbarhetsredovisning redovisar våra insatser som vi jobbat med under det senaste året och vad vårt fokus framåt ligger på. 

Hållbarhet på Selecta:

  • Materialitet
  • Hållbar leverantörs- & värdekedja
  • Hållbar produktportfölj
  • Personal och arbetsrätt
  • Energi och klimat
  • Samhällsengagemang

Redovisningen inkluderar alla våra verksamheter i Sverige och är i enlighet med GRI Standards på en självdeklarerad nivå Core.

Här kan du ta del av vår Hållbarhetsredovisning 18/19

Hör av dig till oss med dina frågor!