Hållbar personal

 

Våra medarbetare är de som varje dag bidrar till att våra kunder får tillgång till kaffe, mat och dryck. De vill vi erbjuda en trygg och säker arbetsplats.

  1. Startsida
  2. Hållbarhet
  3. Hållbarhet på Selecta
  4. Hållbar personal
Selecta jobbar för att vara en attraktiv arbetsgivare

En attraktiv arbetsgivare

Selecta sysselsätter över 400 personer runt om i hela Sverige. Våra medarbe­tare är de som varje dag bidrar till att göra Selecta till en uppskattad leverantör av servicelösningar för kaffe, mat och dryck till privata företag, myndigheter och andra aktörer.

Vi vill vara en attraktiv arbetsgivare som drar till sig de som bäst kan bidra till Selectas tillväxt. För att behålla vår position på marknaden krävs att vi har de mest stolta och engagera­de medarbetarna som varje dag vill skapa en kundupplevelse i världsklass.

Arbetsplatsen ska vara en plats där kollegor trivs, utvecklas och känner att det finns stöd och lyhördhet hos chefer och medarbetare. På Selecta månar vi om att våra medarbetare ska behandlas lika och att likvärdigt arbete ska ge lika lön. Vi accepterar aldrig någon form av kränkan­de särbehandling, diskriminering eller sexu­ella trakasserier.

Anneli Gardelius, HR-direktör på Selecta

Vi arbetar med att attrahera och behålla kompetens och för att säkerställa hög medarbetarnöjdhet, arbetsplatssäkerhet samt rättvis och respektfull behandling.

Anneli Gardelius, HR-direktör på Selecta

Hållbarhet är en framgångsfaktor

Vi vet att många människor som är nya på arbetsmarkna­den vill arbeta på ett värderingsstyrt företag som anser att hållbarhet är en framgångsfak­tor. Selecta vill leva upp till dessa förvänt­ningar. För oss innebär det att erbjuda en arbetsplats där man som medarbetare erbjuds möjlighet till kompetensutveckling, får engage­ra sig i hållbarhetsfrågor och där satsningar på jämställdhet och mångfald är en självklarhet. Vårt övergripande mål är att erbjuda en trygg och säker arbetsplats där jämställdhet och mångfald främjas samt där alla ges möjlighet till kompetensutveckling.

Vi jobbar för att ha nöjda medarbetare

Nöjda medarbetare

– genom mätning och uppföljning

Varje år genomför vi utvecklingssamtal och uppföljningssamtal med alla våra medarbeta­re. Under året följs dessa upp samtidigt som vi stämmer av löpande med tempcheckar.
Vartannat år mäter vi också Selectas ”engagemangsindex” vilket är ett mått på våra medarbetares trivsel på arbetet. Vi använder oss av resultatet från undersökningen för att adressera områden vi kan utvecklas inom och sedan jobba vidare med att förbättra vårt resultat. En av våra främsta prioriteringar är att Selecta ska vara en trygg och säker arbetsplats för våra medarbetare. Selecta är ett medvetet företag där vi aktivt arbetar för att säkerställa en god och tillfredsställande arbetsmiljö, såväl den fysiska som den psykosociala. Detta gäller inte minst att alla medarbetare har rätt till lagstadgade rättigheter som t.ex. föräldraledighet.

Börja jobba på Selecta

Vill du bli en av oss?

Självklart är passion för kaffe en fördel om du jobbar på Selecta då det är vår kärna och det vi brinner lite extra för. Men vi uppskattar också en god kopp te.

Hos oss på Selecta finns plats för alla kompetenser och erfarenheter. 

Du hittar våra lediga jobb, runt om i hela Sverige, på vår Karriärsida.

Besök vår Karriärsida för att se om vi har ett jobb för dig

Ring oss gärna om du har någon fråga!