Zoégas Coffee by Women

Ett hållbarhetsinitiativ för att säkra morgondagens kaffe genom utbildning och kunskap. 

Alla behövs för att säkra morgondagens kaffe

ZOÉGAS hållbarhetsinitiativ i Östafrika, Coffee By Women, har sedan 2011 skapat bättre försörjningsmöjligheter för kaffeodlare och bättre kunskap i hur kaffet kan odlas på ett hållbart sätt. Utbudet av hållbart odlat kaffe av Zoégas höga kvalitet är begränsat i regionen och räcker inte idag för att möta efterfrågan på marknaden.

Zoégas har som mål att minst 30 procent av de kaffebönder som utbildas i deras egna hållbarhetsprojekt ska vara kvinnor eftersom alla behövs för att säkra morgondagens kaffe.

Initiativet är avgörande för att hjälpa kaffeodlarna med kunskap om klimatförändringar och kvalitetshöjning för ökad försörjning. Fler än 50 000 kaffeodlare i Kenya och Rwanda har idag hunnit delta i Coffee By Women-initiativet och har genom utbildningen fått ny kunskap och utökade resurser genom bland annat nya och friska kaffeplantor.

Resultatet av Coffee By Women är en förhöjd kaffekvalitet och en ökad produktion per kaffebuske, vilket ger kaffebönderna mer betalt per kilo. Utbildningarna är kostnadsfria och främst inriktade på små och medelstora kaffeodlingar, då syftet med utbildningarna är att få med så många kaffeodlare som möjligt på resan.

Utöver utbildningar i hållbar kaffeodling innefattar Coffee By Women-initiativet även utbildningar i ledarskap, förtroendebyggande och självutveckling. Utbildningarna ökar antalet kvinnliga kaffeodlare med ledande befattningar.
Detta har visat sig vara ett vinnande koncept för en hållbar kaffeodling men framförallt tenderar de att investera sina inkomster långsiktigt i odlingen, sina arbetare, sin familj eller någon sidoverksamhet för att stärka hushållets inkomst.

Fakta - Coffee by Women

  • Coffee by Women är Zoégas hållbarhetsinitiativ i Östafrika.
  • 70% av världens kaffeproducenter har inte ekonomisk möjlighet att odla ekologiskt. Zoégas projekt fokuserar därför på de som idag inte har den ekonomiska möjligheten.
  • Genom utbildning kan odlarna höja kaffekvaliteten och få ut mer kaffebär per buske. Detta ökar inkomsten för de enskilda odlarna och bidrar till en hållbar kaffeproduktion för framtiden.
  • Sedan starten 2011 har Zoégas utbildat fler än 50 000 odlare i Kenya och Rwanda.
  • Minst 30% av deltagarna i utbildningarna ska vara kvinnor, då kvinnor tenderar att investera sina inkomster långsiktigt i odlingen, sina arbetare, sin familj eller någon sidoverksamhet för att stärka hushållets inkomst.

Läs mer om Zoégas Coffee by Women på deras hemsida

Alla behövs för en hållbar kaffeproduktion!

00:00 / 00:00

Zoégas Coffee by Women

Hör av dig till oss