Certifierade produkter

 

Över 70% av våra kaffesorter är certifierade. Vi jobbar hela tiden mot att ha fler certifierade produkter i vårt sortiment.

  1. Startsida
  2. Hållbarhet
  3. Hållbara produkter
  4. Certifieringars betydelse

Ett hållbart val för ett godare arbetsliv!

För oss på Selecta är det viktigt att kunna erbjuda ett hållbart och certifierat produktsortiment både vad gäller varma drycker som kaffe och te men även på vårt fikasortiment och våra tillbehör som till exempel mjölk och socker.

Här kan du läsa mer om de olika certifieringarnas betydelse. Alla våra produkter och dess olika certifieringar hittar du i vår Webbutik.

Fairtrade certifiering

Fairtrade

Fairtrade är en oberoende certifiering som skapar förutsättningar för odlare och anställda att, med egen kraft, förbättra sina arbets- och levnadsvillkor. Barnarbete och diskriminering motverkas samtidigt som demokrati, organisationsrätt, miljöhänsyn och ekologisk produktion främjas.

Fairtrades kriterier syftar till att odlaren ska få ett minimipris för sin råvara, som överstiger produktionskostnaden, samt att anställd arbetskraft får avtalsenliga löner.

Odlarna får även en Fairtrade-premie, ett ekonomiskt tillskott utöver försäljningspriset, som används till investeringar i lokalsamhälle och verksamhet, exempelvis hälsovård, utbildning eller infrastruktur.

Kontrollen sker genom ett oberoende internationellt certifieringsorgan.

Läs mer på Fairtrade Sveriges hemsida

Rainforest Alliance certifiering

Rainforest Alliance

Rainforest Alliance-sigillet är en internationellt märkning för miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet och verkar bland annat för en långsiktigt hållbar kaffeproduktion.

Kraven som ska uppfyllas för certifieringen har utformats för att skydda och bevara djur och natur, jordar och vattendrag samt för att skydda och förbättra levnadsförhållanden för arbetare, deras familjer och lokala samhällen.

En certifiering garanterar att råvaran är producerad under miljövänliga förhållanden och är socialt acceptabla.

Uthållig kaffeproduktion definieras som att: bonden driver sin gård så att han tjänar till ett anständigt liv idag och har en driftvärdig gård att överlåta till sina barn i morgon.

Läs mer på Rainforest Alliance hemsida

EU Ekologisk certifiering

EU Ekologiskt

EU:s logotyp för ekologiskt jordbruk erbjuder konsumenter förtroende för matens och dryckens ursprung och kvalitet. Märkningen på alla varor garanterar överensstämmelse med EU:s regler för ekologiskt jordbruk. 

Från och med juli 2010 är EU:s ekologiska logotyp obligatorisk för all färdigförpackad ekologisk mat inom Europeiska unionen. Det är också möjligt att på frivillig basis använda logotypen för ekologiska produkter som inte är färdigförpackade inom EU, eller ekologiska produkter som importeras från länder utanför EU.

Läs mer om EU Ekologisk märkning

UTZ certifiering

UTZ Certifierat

UTZ Certified Responsible Coffee,  tidigare Utz Kapeh, är en ideell organisation och märkningen ska skapa förutsättningar för en hållbar produktion av kaffe, kakao och te. 

Certifieringen baseras på Utz Kapehs Code of Conduct vilket är ett antal sociala och miljöbetingade kriterier som UTZ-certifierade kaffetillverkare måste följa.

Läs mer på UTZs officiella hemsida

KRAV märkning av produkter

KRAV

KRAV-märket visar att en vara är producerad på ekologisk grund med extra höga krav på djuromsorg, hälsa, socialt ansvar och klimatpåverkan.

Den produkt som bär KRAV-märket uppfyller KRAVs regler, det kontrolleras minst en gång varje år.

KRAV är ekologiskt, och mer därtill
– det betyder att djuren lever ett bra liv, grödorna odlas miljövänligt utan kemiska bekämpningsmedel eller konstgödsel, att bonden får en sjystare arbetsmiljö, att maten inte innehåller konstiga tillsatser eller har producerats med GMO. KRAV har även regler för klimat och social hänsyn. 

KRAV-märket finns på mat från hela världen
– det räcker inte med var maten kommer ifrån, det handlar också om hur den är producerad. På så sätt kan du göra skillnad för djur, miljö och människa i både när och fjärran.

Läs mer på KRAVs hemsida

Vi finns här för dina frågor!