Hållbara produkter

 

Smart och långsiktig livsmedelsproduktion spelar en central roll för en hållbar utveckling. Något vi jobbar med dagligen.

  1. Startsida
  2. Hållbarhet
  3. Hållbara produkter
Kaffe måste vara hållbart

Kaffe måste vara hållbart

Smart och långsiktig livsmedelsproduktion spelar en central roll för hållbar utveckling och inkluderar sociala, miljömässiga och etiska faktorer. För Selecta är det viktigt att vi tar ett medvetet samhällsansvar för hur våra produkter produceras, distribueras och levereras till våra kunder men även påverka samma kedja för de produkter vi säljer vidare.

Som en ledande kaffeleverantör har vi på Selecta ett betydande ansvar att säkerställa ursprung och produktion utifrån miljömässiga, sociala och etiska aspekter för såväl vårt, och våra leverantörers, kaffe som våra övriga produkter i vårt sortiment.

Vårt kaffe är hållbart och certifierat

Ett varierat och hållbart produktsortiment

Selecta vill kunna erbjuda varierade och hälsosamma produkter till alla våra kunder. Vi vill även att vårt sortiment tar hänsyn till de människor som producerar våra produkter och till den omgivande miljön. Därför strävar vi efter att större delar av vårt produktsortiment ska vara certifierat enligt erkänd standard.

Selecta har länge arbetat med att se till att de produkter vi erbjuder, framförallt kaffe och te, har olika sorters certifieringar där vi har produkter märkta med KRAV, EU-blomman, Fairtrade, Rainforest Alliance eller UTZ Certified. Många av produkterna i sortimentet har inte bara en certifiering utan är dubbelcertifierade.

Läs mer om vad certifieringarna står för
Kaffe en av alla våra hållbara och certifierade produkter

65 % av Selectas totala kaffesortiment är certifierat med antingen social- och/eller miljömärkning.

ur Selectas Hållbarhetsredovisning
Vårt ansikte utåt med all kunskap

Vårt ansikte utåt med all kunskap

Våra servicekonsulenter och tekniker som är våra främsta ansikten ut mot våra kunder är en viktig del i att lyckas med detta arbete.

Att utbilda våra servicekonsulenter och tekniker i vårt hållbara produktsortiment och i våra hållbarhetsinsatser, ger oss ett värdefullt utbyte av kunskap och en ökad förståelse för hela Selectas värdekedja. 

Prata gärna om hållbart kaffe nästa gång din servicekonsulent eller tekniker är på plats hos er.

Kraven på hållbarhet kommer att skärpas framöver. Att utveckla vårt hållbara produkterbjudande skapar förutsättningar för våra kunder att göra smart, hållbara val.

Frågor om våra produkter? Kontakta oss!