web tracking
Kontakta oss:0770 - 85 85 85
 • Hållbar utveckling

  På Selecta använder och främjar vi etiska affärsmetoder och ställer upp mål för hållbar utveckling som genomsyrar vår verksamhet. 

  Vi samarbetar med olika certifieringsorgan som certifierar hållbart kaffe. miofinokaffet i sverige består endast av blandningar som är hållbart producerade. 

  Vi fäster stor vikt vid spårbarhet och externa kontroller – vi vill vara säkra på att systemet är helt öppet för insyn. 

  Merkostnaden ska vara skälig och återspegla följande förbättringar: 

  Omsorg om kommersiella villkor: utbildning och anpassning av affärsprocessen för att uppnå bättre kvalitet och högre produktivitet/avkastning. 

  Omsorg om människor: tillgång till hälso- och sjukvård, arbetarnas säkerhet, anständiga bostäder för arbetarna, tillgång till utbildning. 

  Omsorg om miljö: minimerad och kontrollerad användning av jordbrukskemikalier, minskad vattenanvändning, ingen skogsskövling, förhindrande av jorderosion. 

  Ta del av Selectas Sustainable Approach guide här (engelska)