web tracking
Kontakta oss:0770 - 85 85 85
 • Certifieringar

  Givetvis innehåller vårt sortiment produkter med märkningar av alla de kända certifieringarna. Läs mer om var och en av organisationerna nedan.

  Krav

  KRAV är en svensk märkning för ekologisk produktion. Syftet med ekologisk produktion är att producera livsmedel med så stor hänsyn till djur och miljö som möjligt. För att en produkt ska kunna bli certifierad enligt KRAV måste den ha producerats enligt EU:s regler för ekologisk produktion. I korthet ska produktionen ske utan kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel. Är en odling ekologisk slipper arbetarna därmed exponering av kemiska bekämpningsmedel. Inga genmodifierade organismer (GMO) får förekomma i produkten.

  Fairtrade

  Fairtrade (fd Rättvisemärkt) är en etisk och social märkning med fokus på mänskliga rättigheter. Märkningen baseras på FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, FN:s konvention om barns rättigheter samt de grundläggande ILO-konventionerna. En certifierad odlare ska uppfylla krav på bl.a. demokrati och organisationsrätt och på att diskriminering och barnarbete inte förekommer och får i gengäld ett minimipris för kaffet, oberoende av världsmarknadspris på den volym som efterfrågas som Fair Trade. Fairtrade kaffe kan därför vara betydligt dyrare än alternativen, när världsmarknadspriserna är låga. Den extra premien ska gå till ekonomisk och social utveckling, till exempel förbättra vägar, skolor eller bostäder.

  Utz Certified

  Utz Certified Certified Responsible Coffee; är en märkning som ska garantera att kaffet är producerat på ett från miljösynpunkt ansvarsfullt sätt och att produktionen präglas av rimliga villkor. Certifieringen baseras på Utz Kapehs Code of Conduct som är ett antal kriterier för socialt och miljömässigt ansvarstagande vid produktion och ett effektivt ”farm management” på odlingen.

  Rainforest Alliance

  Rainforest Alliance är en internationell miljömärkning med fokus på ekosystemet. De verkar för en långsiktigt hållbar kaffeproduktion. En certifiering garanterar att råvaran är producerad under miljövänliga förhållanden och är socialt acceptabla. Uthållig kaffeproduktion definieras som att: Bonden driver sin gård så att han tjänar till ett anständigt liv idag och har en driftvärdig gård att överlåta till sina barn i morgon.

  Ekologiskt Jordbruk Europa

  EU:s logotyp för ekologiskt jordbruk erbjuder konsumenter förtroende för matens och dryckens ursprung och kvalitet. Märkningen på alla varor garanterar överensstämmelse med EU:s regler för ekologiskt jordbruk.

  Från och med juli 2010 är EU:s ekologiska logotyp obligatorisk för all färdigförpackad ekologisk mat inom Europeiska unionen. Det är också möjligt att på frivillig basis använda logotypen för ekologiska produkter som inte är färdigförpackade inom EU, eller ekologiska produkter som importeras från länder utanför EU.