web tracking
Kontakta oss:0770 - 85 85 85
 • Kvalitetssäkring
  Vi förbättrar ständigt kvaliteten på vår service.

  Vi lägger stor vikt vid kvalitet i vårt arbete, både vad det gäller driftsarbete, interna rutiner och supportfunktioner. Alla anställda inom Selecta deltar i kvalitetsarbetet för att kunna erbjuda dig som är kund en jämn och hög servicenivå.

  Utbildning & Introduktionsprogram för anställda

  All nyanställd personal inom Selecta genomgår ett gediget introduktionsprogram. För servicekonsulenter och tekniker sköts utbildningen i huvudsak av våra certifierade instruktörer. Delar av utbildningen kan också vara förlagd till vårt utbildningscenter i Stockholm. Selectas Service Managers arbetar kontinuerligt med fältträning av servicekonsulenter och tekniker för att säkra en jämn och hög kvalitetsnivå. 

  Europeiskt kvalitetsteam

  Vi har ett Europeiskt kvalitetsteam som löpande besöker alla driftskontor och utför kvalitetsmätningar på servicenivån ute hos kunder. Dessutom gör vi löpande mätningar på hur vår servicenivå uppfattas av kunder och konsumenter. Detta arbete utförs både av egen personal och en extern part och sker via telefonintervjuer, personliga besök eller utskickade frågeformulär.

  Alla fel åtgärdas

  När vi får inkommande felanmälningar från våra kunder loggas och fördelas felen till ansvariga tekniker. Statuskoder sätts för varje moment, så att vi kan se till att felen åtgärdas i tid. 

  De eventuella fel som uppstår på maskinerna analyseras regelbundet. Feedback ges till tillverkaren så att serviceprogrammen kan utvecklas ytterligare. Vi genomför också löpande mätningar av vår egen och våra leverantörers leveranssäkerhet.