web tracking
Kontakta oss:0770 - 85 85 85
 • Gör en viktig insats
  välj ett kaffe som gör skillnad

  När du köper Selectas miofino kaffe, som finns som malet kaffe, hela bönor eller espressoböna, så samlar vi in en krona per kilo kaffe till vår välgörenhetsfond, miofino Coffee Fund

  miofino Coffee Fund är ett exempel på vårt åtagande för att göra skillnad och skapa en bättre värld med större socialt ansvar. Fonden har som målsättning att stödja och hjälpa människor som verkar inom kaffe- och teproduktion runt om i världen.

  Särskilt fokus på stödjande hjälpinsatser ligger på barn, utbildning samt vatten och sanitet men vi vill också bidra till att förbättra odlingsförhållanden för att kunna hjälpa till att få ökad avkastning på odlingarna och förbättrad miljö.
  Fonden vill verka både genom direkta insatser och genom partnerskap med biståndsorganisationer som har stor erfarenhet inom områden där vi vill göra nytta. 

  Genom att köpa rättvisemärkt kaffe hjälper du och Selecta till att stödja människor som verkar inom kaffeproduktion i ursprungsländer. 

  Fonden är ett exempel på det hållbarhets- och CSR-arbete vi inom Selecta lägger stor vikt vid. Med pengarna vi samlar in vill vi hjälpa till att skapa bättre förutsättningar i de ursprungliga odlingsländerna runt om i världen.

  Viktig hjälp för långsiktig och hållbar odling

  Kaffedrickandet i världen ökar och det är lönsamt att arbeta på plantagen. Olika hjälpinsatser kan hjälpa dem som arbetar på plantagen med bland annat stöd i odlingsprocesser, odlingstekniker och lantbrukskunskap. 

  Vårt fokus på hjälpinsatserna ligger på att ge stöd till barn, utbildning, vatten och sanitet. Dessutom är syftet att förbättra odlingsförhållanden både ekonomiskt och miljömässigt.  

  miofino Coffee Fund - Våra insatser

  2016

  Under året har vi valt att ge våra stödjande insatser till Rwanda där vi bland annat inlett ett samarbete med GS SOVU School som är en grundskola i Butare som ligger i södra Rwanda. Vi har bl.a. försett skolans elever med nya datorer till en datasal. 

  2017 

  Vi kommer att fortsätta vårt stöd till GS SOVU School i Butare, Rwanda. För att främja mer lek och fritid och socialt umgänge har vi försett eleverna med 4 laguppsättningar med fotbollsutrustning. Dessutom har vi skickat övrig skolutrustning som skolans rektor varit med och valt. 

  Under våren har vi varit och besökt kaffeodlare, bönder och ledningen för skolan som vi stödjer. Tillsammans med skolans ledning har vi gjort en prioriteringslista för kort- och långsiktiga insatser på skolan.
  Vi kom bl.a. överens om att medel ur miofino Coffee Fund ska bekosta toaletter till skolans elever. Idag har skolans 1 200 elever bara tre toaletter. Nu kommer vi att i ordningsställa ytterligare 12 toaletter.   

  Tidigare har vi skänkt datorer (laptops) till skolans elever. Nu har även Rwandas regering skänkt ytterligare laptops till skolan.
  För att få en fungerande utbildning där datorerna ska användas behövs möbler till den tänkta datasalen.
  Därför har vi skänkt pengar som ska gå till att, via lokala entreprenörer, bygga dessa möbler. 

  miofino Coffee Fund har även bekostat kopieringsutrustning. Denna kommer bl.a. att användas till att skapa skriftliga prov. Hittills har man bara använt svarta tavlan för prov. 

 • Skolbarn GS School