Vi kommer att fortsätta vårt stöd till GS SOVU School i Butare, Rwanda. För att främja mer lek och fritid och socialt umgänge har vi försett eleverna med 4 laguppsättningar med fotbollsutrustning. Dessutom har vi skickat övrig skolutrustning som skolans rektor varit med och valt. 

Under våren har vi varit och besökt kaffeodlare, bönder och ledningen för skolan som vi stödjer. Tillsammans med skolans ledning har vi gjort en prioriteringslista för kort- och långsiktiga insatser på skolan. 
Vi kom bl.a. överens om att medel ur miofino Coffee Fund ska bekosta toaletter till skolans elever. Idag har skolans 1 200 elever bara tre toaletter. Nu kommer vi att i ordningsställa ytterligare 12 toaletter.   

Tidigare har vi skänkt datorer (laptops) till skolans elever. Nu har även Rwandas regering skänkt ytterligare laptops till skolan. 
För att få en fungerande utbildning där datorerna ska användas behövs möbler till den tänkta datasalen. 
Därför har vi skänkt pengar som ska gå till att, via lokala entreprenörer, bygga dessa möbler. 

miofino Coffee Fund har även bekostat kopieringsutrustning. Denna kommer bl.a. att användas till att skapa skriftliga prov. Hittills har man bara använt svarta tavlan för prov.