Insatser i Rwanda under 2016

Under året har vi valt att ge våra stödjande insatser till Rwanda där vi bland annat inlett ett samarbete med GS SOVU School, en grundskola i Butare som ligger i södra Rwanda.

Vi har bl.a. försett skolans elever med nya datorer till en datasal.