Kaffets väg från bär till kopp

 

Vad påverkar egentligen smaken på kaffet? Hur kan olika malet kaffe smaka så olika? Några av de frågorna besvarar vi här.

Rostningen av kaffet sätter smaken

Kaffe är egentligen bär från kaffebusken som sedan rostas för att bli till kaffebönor. Det är genom rostning av bönorna som smaken kommer fram. Under denna process tappar bönorna i vikt, men ökar i storlek och blir spröda. Nästan allt vatten avdunstar och de ämnen som ger kaffet dess arom och smak frigörs.

Vid rostningen värms bönorna till ungefär 200 grader under åtta till tio minuter. Därefter kyls de så snabbt som möjligt. Rostningen är en viktig process som övervakas noga.
Rostas kaffet för mycket avdunstar en del av oljorna och bönorna bränns. Resultatet blir en bitter och frän smak, utan arom och fyllighet.

Rostas kaffet i stället för lite utvecklas inte alla oljor och kaffet blir för svagt.

Malningen av kaffet bestämmer typ av kaffe

Efter rostningen går bönorna vidare till malning.

Beroende på hur kaffet ska användas att bryggas med så behöver kaffet malas i olika malningsgrader. Det betyder att kaffet mals olika fint eller grovt.

Den finaste malningsgraden kallas turkisk. Därefter följer espressokaffe, automatmalet kaffe och finmalet kaffe, bryggmalet kaffe, presso- och perkolatormalet kaffe och slutligen kokmalet som är den grövsta malning av kaffet.

Självklart kan bönorna behållas hela och delas då in som kaffebönor eller espressobönor beroende på rostningsgrad.