Certifierade produkter

 

Över 70% av våra kaffesorter är certifierade produkter. Vi jobbar hela tiden mot att ha fler certifierade produkter i vårt sortiment.

Läs mer om certifieringarnas betydelse.

KRAV

KRAV är en svensk märkning för ekologisk produktion. Syftet med ekologisk produktion är att producera livsmedel med så stor hänsyn till djur och miljö som möjligt. För att en produkt ska kunna bli certifierad enligt KRAV måste den ha producerats enligt EU:s regler för ekologisk produktion. I korthet ska produktionen ske utan kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel. Är en odling ekologisk slipper arbetarna därmed exponering av kemiska bekämpningsmedel. Inga genmodifierade organismer (GMO) får förekomma i produkten.

Fairtrade

Fairtrade är en oberoende certifiering som skapar förutsättningar för odlare och anställda att, med egen kraft, förbättra sina arbets- och levnadsvillkor. Barnarbete och diskriminering motverkas samtidigt som demokrati, organisationsrätt, miljöhänsyn och ekologisk produktion främjas. Fairtrades kriterier syftar till att odlaren ska få ett minimipris för sin råvara, som överstiger produktionskostnaden, samt att anställd arbetskraft får avtalsenliga löner. Odlarna får även en Fairtrade-premie, ett ekonomiskt tillskott utöver försäljningspriset, som används till investeringar i lokalsamhälle och verksamhet, exempelvis hälsovård, utbildning eller infrastruktur. Kontrollen sker genom ett oberoende internationellt certifieringsorgan.

UTZ Certifierat

Utz Certified Certified Responsible Coffee är en märkning som ska garantera att kaffet är producerat på ett från miljösynpunkt ansvarsfullt sätt och att produktionen präglas av rimliga villkor. Certifieringen baseras på Utz Kapehs Code of Conduct som är ett antal kriterier för socialt och miljömässigt ansvarstagande vid produktion och ett effektivt ”farm management” på odlingen.

Rainforest Alliance

Rainforest Alliance är en internationell miljömärkning med fokus på ekosystemet. De verkar för en långsiktigt hållbar kaffeproduktion. En certifiering garanterar att råvaran är producerad under miljövänliga förhållanden och är socialt acceptabla. Uthållig kaffeproduktion definieras som att: Bonden driver sin gård så att han tjänar till ett anständigt liv idag och har en driftvärdig gård att överlåta till sina barn i morgon.

EU Ekologiskt

EU:s logotyp för ekologiskt jordbruk erbjuder konsumenter förtroende för matens och dryckens ursprung och kvalitet. Märkningen på alla varor garanterar överensstämmelse med EU:s regler för ekologiskt jordbruk. 

Från och med juli 2010 är EU:s ekologiska logotyp obligatorisk för all färdigförpackad ekologisk mat inom Europeiska unionen. Det är också möjligt att på frivillig basis använda logotypen för ekologiska produkter som inte är färdigförpackade inom EU, eller ekologiska produkter som importeras från länder utanför EU.